Telephone2104977733

HoursΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 16:30

ArrowΠολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας μας και η σύννομη επεξεργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Η ακόλουθη πολιτική αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας γνωστοποιείτε ή συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και της επίσκεψής σας σε αυτήν. Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας ως υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ").


1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία vbstore.gr, στο εξής η Εταιρεία, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια ότι καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα προσωπικά σας δεδομένα.


1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την διαχείριση των δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 2104977733.


2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και/ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας καταγράφεται. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την είσοδο στον ιστότοπο με την τερματική συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, και οι σελίδες στις οποίες έχετε ενδέχεται να καταγραφούν.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα στην προώθηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας μας για προστασία του ιστοτόπου μας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Περαιτέρω δε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγείτε με δικής σας πρωτοβουλία στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μίας σύμβασης ή συναλλαγής αλλά και στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης ή της συναλλαγής αυτής καθ’ εαυτής, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας, μιας ηλεκτρονικής αίτησης ή για ηλεκτρονική αγορά (εκτέλεση σύμβασης).

Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται επαρκώς από παραβιάσεις και μη εξουσιοδοτημένη χρήση καθώς επίσης και ότι η επεξεργασία τους είναι σύννομη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης, διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.


2.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας ώστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο εγγραφής για το σκοπό αυτό. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε με την φόρμα εγγραφής για την ολοκλήρωση της αποστολής των ενημερωτικών δελτίων που ζητήσατε.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε ενεμερωτικά δελτία που αφορούν προιοντα ή υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αφορούσε η συναλλαγή αυτή.

Σε κάθε επικοινωνία μαζί σας που αφορά σκοπούς ενημέρωσης ή προώθησης θα σας παρέχεται η δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο πατώντας στο σύνδεσμο "unsubscribe".

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα λάβετε πλέον ενημερωτικά δελτία από εμάς μετά την κατάργηση της εγγραφής σας.

 

2.2. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.vbstore.gr/contact/. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας νοείται ως παροχή συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.


2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

H Εταιρεία διαχειρίζεται και λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του ιστοτόπου www.vbstore.gr. Κατά την διαδικασία παραγγελίας και προς το σκοπό της εκτέλεσής της θα σας ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που ζητήσατε. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την ολοκληρωση και εκτέλεση της συναλλαγής που ζητήσατε.

Επισημαίνεται ότι η επεξεγασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό διότι χωρίς αυτά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι αποκλειστικά, της παράδοσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τις παρεχόμενες εγγυήσεις, υποστήριξη κ.λπ., αλλά και για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της υποβολής τους στις Δημόσιες Αρχές, για παράδειγμα στις φορολογικές αρχές ή απόδειξη συναλλαγής.

Η διατήρηση και ενδεχομένως διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή υπηρεσία πραγματοποιείται στο βαθμό που βασίζεται στη συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία και στην εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης.


2.4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο www.vbstore.gr/myaccount/ . Σε αυτή την περίπτωση εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη, δεν θα χρειάζεται να μας στέλνετε τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες / υλικά που προορίζονται μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη φόρμα εγγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τη δημιουργία και τη διατήρηση του λογαριασμού πελάτη σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο μέχρι να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Εάν διαγράψετε το λογαριασμό σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό πελάτη σας, εφόσον αυτός έχει διαγραφεί.


2.5. COOKIES

Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε "cookies" σε διάφορες σελίδες. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε συγκεκριμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.vbstore.gr/cookies/ .

 

2.6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.


2.7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται, οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να ανέρχεται σε δέκα [10] έτη.

Επιπλέον, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματικής ενέργειας).

 

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.

Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.

Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.

Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628) και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

 

 

 

 

 

Τρόποι πληρωμής

Visa  Verified by Visa  Mastercard  Mastercard SecureCode  Maestro 

Newsletter
Μάθε τα νέα και Kέρδισε προσφορές
Ανακάλυψε τελευταίες κυκλοφορίες, νέα, διαγωνισμούς και όχι μόνο.. Οι καλύτερες προσφορές είναι εδώ!
Copyright © 2024 VB Store. Powered by PowerSite.